Pilegrimsferd mellom to heilagstader

Sunnivaleia er ei pilegrimslei frå Kinn (A) til Selja (B). Du kan gå heile ruta eller utforske etapper og områder.


Sjå større kart

I gamal tid gjekk all ferdsel langs kysten med båt. Vi har tilrettelagt ei merka pilegrimslei med vandreetapper og ferge/rutebåt. Langs denne ruta kan du ta deg fram på eigen hand. Ved dei organisterte vandringane våre har vi samarbeid med kystlag og andre båtlag. Det gjer at vi er mindre avhengig av rutegåande transport og på den måten får vi med oss meir enn elles.

Les om heile leia >

Sykkel og båtpilegrimar ved Kinn

Sykkel og båtpilegrimar ved Kinn. Foto: Knut Magne Nesse