Norsk-tysk vandring  

 

PÅMELDING VANDRING 17. – 25. JUNI 2023

Pris for å delta på organisert vandring er kr. 8.000 inklusive mat, bagasjefrakt, “Kinnaspelet”, transport og overnatting.

For spørsmål om den norsk-tyske vandring, ta kontakt med prest
Kari Leine Balog enten på e-post: kl-balog@online.no eller på mobil +47 975 43 466.