Opplevingar på vandringa.

Kystkulturen står sterkt på kysten av vestlandet og det er mange opplevingar ein kan få med seg undervegs på vandringa om ein planlegger godt.

Kinnaspelet

Aktører ved Kinnaspelet

Aktører ved Kinnaspelet. Foto: Knut Magne Nesse

Kinnaspelet vert framført ved den Kinnakyrkja på øya Kinn. For meir info sjå www.kinnaspelet.no

Brosjyre 2018

 Selja kloster

Det er faste omvisningar på klosteret i sommarhalvåret. I tillegg kjem kulturelle arrangement, gudstenester, pilegrimsvandringar m.m. For meir info sjå www.seljekloster.com