Vandringar 2020

I 2020 vert det arrangert ei Norsk-tysk vandring i Sunnivaleia,

Den tyske vandringa startar med Kinnaspelet på Kinn 20/6 og kjem til Selja den 26/6

For 11. gong er det organisert pilegrimsvandring på Sunnivaleia. Denne gruppa har både norske og
tyske pilegrimar, men det er ingen krav til språkkunnskap.
Starten er Kinnaspelet på Kinn.

Krav til fysisk form: Ein må vera i stand til å gå opp til 24 km pr dag i varierande terreng.
Pris: kr 6500.
Vandreleiarar: Steinar Pettersen, Jorund Levorstad og Prest Kari Leine Balog.

Dagsplan
Dag 0. Fredag 19. juni. Frammøte på Kinn hotell i Florø. Innsjekking frå kl 14.
Ein kan koma til Kinn laurdag morgon om ein ikkje treng overnatting i Florø, men erfaringa syner
at det er godt å samlast kvelden i førevegen.
Overnatting på Kinn hotell i Florø.
Laurdag 20. juni
Florø- Kinn – Florø – Smørhamn.
Båt til Kinn – Kinnaspelet – tur rundt øya – retur til Florø.
Vidare med ekspressbåt til Smørhamn og overnatting på Smørhamn handelsstad.
Søndag 21. juni
Roleg dag på Smørhamn.
Vandring til Frøya kyrkje og vidare til Kalvåg. 8-9 km t/r
Overnatting på Smørhamn handelsstad.
Måndag 22. juni
Smørhamn – Ryland – avstikkar til Grotlesanden – Iglandsvik. Ca 22 km.
Overnatting i rorbuer i Iglandsvik
Tysdag 23. juni
Iglandsvik – Hauge – Oldeide – Måløy – Ulvesund fyr. 16 km til Oldeide.
Vandring til Oldeide. Ferje til Måløy. Bilskyss eller vandring (valfritt) til Ulvesund fyr, 11 km.
Overnatting på Ulvesund fyr.
Onsdag 24. juni
Ulvesund fyr – Deknepollen – Almenningen – Holmely på Totland. 15 km vandring. Båtskyss med veteranbåtlaget Over stokk og stein; frå Almenningen til Holmely.Båtskyss med båtlaget Over stokk og stein
Overnatting på Holmely omsorg- og retreatsenter.
Torsdag 25. juni
Totland – Rimstaddalen – Berstad/Selje. 18 km.
Overnatting i Selje.
Fredag 26. juni
Båt til Selja. Vandring på Selja. Gudsteneste i Sunnivahelleren.
Festmiddag og overnatting i Selje.
Vandringa er slutt.
Laurdag 29. juni
Båt går til Bergen kl 06.50.
Eventuelt høve til improvisert tur på Stadlandet (Dragseidet, Drage, Vestkapp, Ervik m.m.) på eigen kostnad for den som ikkje reiser heim laurdag morgon.

Andre opplysningar
Dagsrytme: Frukost kl 8. Lita samling før avgang. Vandrestart kl 9.
Niste må smørjast ved frukost, termosar fyllast. Pilegrimspreg: 2-3 korte samlingar pr dag med song, bibellesing og bøn. – NB! Frivillig.
Me går i stille og ettertanke fyrste timen etter avgang. Elles stille fyrste halvtimen etter stopp med åndeleg preg. Det er fullt lovleg å seia frå om ein ynskjer å gå i fred utanom dette. Klokkeslett under vandringa er omtrentlege, unnateke kystbåt- og ferjetider.
Nivå på overnatting: Seng eller madrass, sovepose. På dei fleste stader kan ein få oppreidd seng mot tillegg i prisen.
Terrenget er til tider ulendt, og stav er sterkt tilrådd.
Bagasjen vert frakta.

Viktig!
Vi er ikkje ein offisiell tur-arrangør, og derfor er dette heller ikkje ein arrangert tur i reiseliv-forstand. Det er det vanlege opplegget med pilegrimsvandringar. Det inneber at alle går på eigen risiko. Om eit uhell eller ei ulukke skulle skje, er kvar ansvarleg for seg og må forhalda seg til sin eigen skadeforsikring.

Påmelding og praktisk informasjon >

Last ned / Download:
Norsk brosjyre
Engelsk brosjyre
Tysk brosjyre