Søkjer vertskap til Kinn kyrkje sommaren 2018!

Vi søker vertskap til “Open kyrkje” på Kinn!

Arbeidet med å gjere Kinn kyrkje til ein open og levande kyrkje på sommaren held fram. Gjennom samarbeid mellom pilegrimsfellesskapet Sankta Sunniva, Kinn sokneråd og NMS har vi fått dette til i 3 sesonger og no treng vi vertskap til sommaren 2018.

Vertskapet for “Open kyrkje” held enkel tidebøn to gonger kvar dag og tek godt imot dei som kjem til kyrkja på Kinn

Invitasjon til å vere vertskap

 

Pilegrimsfellesskapet Sankta Sunniva

Pilgrim på veg mot Selje - Foto: Lasse Fløde«Pilegrimsfellesskapet Sankta Sunniva» vart organisert som ei stifting 30. oktober 2013.  I vedtektene heiter det m.a. at fellesskapet skal fremje interesse for og bidra til auka pilegrimsferd langs kysten av Vestlandet. Ein ynskjer å stimulere til kristne fellesvandringar og å legge til rette for frivillig innsats. Fellesskapet vil utfordre menneske til å vere pilegrimar, men ein ynskjer og å ta godt i mot pilegrimar langs leia og utfordre til gjestfridom.

 

Invitasjon til å vere medlem