VANDRING på SUNNIVALEIA (17.) 18.-25. juni 2023

Velkomen som pilegrim på Sunnivaleia!

Denne vandringa er tenkt for både norske og tyske pilegrimar, men det er ingen krav til språkkunnskap. Det går bra likevel. Sunnivaleia har god kontakt med pilegrimsmiljøet i Hamburg, og har hatt norsk/tysk gruppe sidan 2013, med unntak av 2020 og -21.

Starten er Kinnaspelet på Kinn.                       

Krav til fysisk form: Ein må vera i stand til å gå med dagstursekk opp til 20 km pr dag i varierande terreng.

Pris: kr 8000. Av desse kr 1000 så snart som råd, og 7000 eit par veker før vandringa.

Betaling til konto 3790.15.18433 til Sunnivaleia v/Kari Leine Balog.

Vandreleiarar: Jorund Levorstad og norsk/tyske Steinar Pettersen. Ansvarleg for åndeleg innhald: Ida Bekkevahr Sundsdal.

Dagsplan og kart

Dag 0. Laurdag 17. juni

Frammøte på Kinn hotell i Florø. Innsjekking frå kl 14.

Ein kan koma til Kinn søndag morgon om ein ikkje treng overnatting i Florø, men erfaringa syner at det er godt å samlast kvelden i førevegen.

Overnatting på Kinn hotell i Florø.

Dag 1. Søndag 18. juni

Florø- Kinn – Florø – Smørhamn.               

Båt til Kinn, gudsteneste i Kinnakyrkja, Kinnaspelet, vandring rundt øya, retur til Florø, vidare med ekspressbåt til Smørhamn. For det aller meste terreng.

Overnatting på Smørhamn handelsstad.

Dag 2. Måndag 19. juni

Smørhamn – Ryland – avstikkar til Grotlesanden – Hauge. Ca 22 km. Nokolunde like mykje asfalt som terreng.

Overnatting på Havly.

Dag 3. Tysdag 20. juni

Hauge – Oldeide – Måløy – Fjordly. 16 km til Oldeide.                

Vandring til Oldeide, mest terreng, noko asfalt. Ferje kl 1515 frå Oldeide til Måløy.

Buss direkte frå Måløy til Fjordly på Totland. Overnatting på Fjordly.

Dag 4. Onsdag 21. juni

Totland – Rimstaddalen – Berstad – Ervik. 18 km vandring. Eit par km med asfalt, elles terreng.

Bilskyss til Ervik ytst på Stadlandet. Overnatting i Ervik

Dag 5. Torsdag 22. juni

Føremiddag i Ervik. Ervik kyrkje og kyrkjegard. Til Hovden, vandring til Leikanger. Terreng.

Overnatting i Leikanger

Dag 6. Fredag 23. juni

Leikanger – Dragseidet – Selje. Den gamle kyrkjevegen over fjellet til Liseth. Litt asfalt i starten, 2 km asfalt på slutten.

Overnatting i Selje.

Dag 7. Laurdag 24. juni

Båt til Selja. Vandring på Selja. Gudsteneste i Sunnivahelleren. Terreng.    

Festmiddag i Selje.

Overnatting i Selje.

Dag 8. Søndag 25. juni

Vandringa er slutt, men overnatting til søndag er inkludert.

Ekspressbåt går frå Selje til Bergen kl 15.10 søndag.

…………………………………………………………………………………………………………..

Korleis koma til Florø:

Det er flyplass i Florø, trafikkert av DAT – Danish Air Transport.

Daglege bussavgangar Oslo – Florø, trafikkert av Vy.

Ekspressbåt frå Bergen kl 0800 og 1630 på kvardagar. Laurdag og søndag berre ein avgang, kl 1415 laurdag og 1630 søndag.

Om ein køyrer sjølv, tilbyd Kinn hotell i Florø gratis parkeringsplass så lenge vandringa varer.

Korleis koma frå Selje:

Ekspressbåten frå Selje brukar halvannan time til Florø, 5 timar til Bergen. Båten går til Bergen søndag kl 15.10 og måndag (alle kvardagar) kl 06.50 og 15.20. Laurdag berre kl 06.50.

Dagleg dag- og nattbuss mellom Oslo og Måløy.

…………………………………………………………………..

Andre opplysningar

Dagsrytme: Frukost kl 8. Lita samling før avgang. Vandrestart kl 9.

Niste må smørjast ved frukost, termosar fyllast.

Pilegrimspreg: 2-3 korte samlingar pr dag med song, bibellesing og bøn. – NB! Frivillig.

Gruppa går i stille og ettertanke fyrste timen etter avgang. Elles stille fyrste halvtimen etter stopp med åndeleg preg.

Det er fullt lovleg å seia frå om ein ynskjer å gå i fred utanom dette.

Klokkeslett under vandringa er omtrentlege, unnateke båt- og ferjetider.

Nivå på overnatting: For det meste etablerte overnattingsstader. Ha med sovepose. På dei fleste stader kan ein få oppreidd seng mot tillegg i prisen.

Kvar har med:

Sovepose. Dagstursekk. Større bag eller koffert.

Gode sko til terreng og sko til asfalt.

Plaster. Insektvern. Handduk. Regnklede! Hårfønar er god til skotørk. Eventuelt vaskepulver til handvask av kle, kleklyper eller sikkerhetsnåler. Sandalar eller lette sko til kveldsbruk.

Gode vindtette turklede.

Gjerne hatt.

Terrenget er til tider ulendt, for ein del myrete, og stav er sterkt tilrådd.

Bagasjen vert frakta.

Viktig!

Vi er ikkje ein offisiell tur-arrangør, og derfor er dette heller ikkje ein arrangert tur i reiseliv-forstand. Det er det vanlege opplegget med pilegrimsvandringar. Det inneber at alle går på eigen risiko. Om eit uhell eller ei ulukke skulle skje, er kvar ansvarleg for seg og må forhalda seg til sin eigen eventuelle skadeforsikring.

Påmelding til Kari Leine Balog, tidlegare prostiprest i Nordfjord. Tlf 97 54 34 66.

kl-balog@online.no