Søkjer vertskap til Kinn kyrkje sommaren 2018!

Vi søker vertskap til “Open kyrkje” på Kinn!

Arbeidet med å gjere Kinn kyrkje til ein open og levande kyrkje på sommaren held fram. Gjennom samarbeid mellom pilegrimsfellesskapet Sankta Sunniva, Kinn sokneråd og NMS har vi fått dette til i 3 sesonger og no treng vi vertskap til sommaren 2018.

Vertskapet for “Open kyrkje” held enkel tidebøn to gonger kvar dag og tek godt imot dei som kjem til kyrkja på Kinn

Invitasjon til å vere vertskap